Koeficienti i fatkeqësisë (AQ): Aftësia juaj për të dalë nga një fatkeqësi pa e humbur mendjen

Sipas psikologëve, ekzistojnë katër lloje të inteligjencës:

1) Koeficienti i inteligjencës (IQ)

2) Koeficienti emocional (EQ)

3) Koeficienti social (SQ)

4) Koeficienti i fatkeqësisë (AQ)

 

 

1. Koeficienti i inteligjencës (IQ): kjo është matja e nivelit tuaj të të kuptuarit. Ju duhet IQ për të zgjidhur matematikën, për të mësuar përmendësh gjëra dhe për të kujtuar mësimet.

 

2. Koeficienti Emocional (EQ): kjo është matja e aftësisë suaj për të ruajtur paqen me të tjerët, për të mbajtur kohën, për të qenë përgjegjës, për të qenë i sinqertë, për të respektuar kufijtë, për të qenë i përulur, i sinqertë dhe i vëmendshëm.

 

3. Koeficienti social (SQ): kjo është matja e aftësisë suaj për të ndërtuar një rrjet miqsh dhe për ta mbajtur atë për një periudhë të gjatë kohore. Njerëzit që kanë EQ dhe SQ më të lartë priren të shkojnë më tej në jetë sesa ata me një IQ të lartë, por me EQ dhe SQ të ulët. Shumica e shkollave përfitojnë nga përmirësimi i niveleve të IQ-së ndërsa EQ dhe SQ zvogëlohen. Një burrë me IQ të lartë mund të përfundojë duke u punësuar nga një njeri me EQ dhe SQ të lartë edhe pse ai ka një IQ mesatare. EQ juaj përfaqëson Karakterin tuaj, ndërsa SQ juaj përfaqëson Karizmën tuaj. Jepni zakoneve që do të përmirësojnë këto tre Q, veçanërisht EQ dhe SQ tuaj. Tani ka një të katërt, një paradigmë të re:

 

4. Koeficienti i fatkeqësisë (AQ/Adversity Quotient): Masa e aftësisë suaj për të kaluar një pjesë të vështirë në jetë dhe për të dalë prej saj pa e humbur mendjen. Kur përballet me telashe, AQ përcakton se kush do të heqë dorë, kush do të braktisë familjen e tij dhe kush do të mendojë për vetëvrasje.

 

Prindër, ju lutemi t’i ekspozoni fëmijët tuaj në fusha të tjera të jetës sesa thjesht akademikë. Ata duhet të duan punën manuale (kurrë mos e përdorin punën si formë ndëshkimi), Sportin dhe Artin. Zhvilloni IQ-në e tyre, si dhe EQ, SQ dhe AQ të tyre. Ata duhet të bëhen qenie njerëzore shumëplanëshe të aftë për të bërë gjëra të pavarura nga prindërit e tyre. Së fundi, mos përgatitni rrugën për fëmijët tuaj. Përgatitni fëmijët tuaj për rrugën./natalmedia.com/

 

SHPËRNDAJE:

Related posts