SHKOLLA E GJIDHËNIES| VIDEO 74: NDËRPRERJA E USHQYERJES ME GJI

Këshillohet, që fëmijët, deri në muajin e 6-të të tyre, të ushqehen vetëm me qumshtin e nënës dhe pas këtyre gjashtë muajve të fillohet t;u jepen ushqime shtesë, duke mos e ndërprerë, brenda mundësive, qumshtin e nënës deri në muajt 12-24. Brenda këtij afati kohorë fëmija mund të shkëputet prej gjirit. Nëse fëmija vendos vetë ta lërë gjirin, e kalon më lehtë këtë periudhë, se sa kur nënë dëshiron ta ndaj fëmijën prej gjiri.

 

 

@ të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet tjetërsimi dhe përvetësimi i materialeve pa lejen paraprake, kurse lejohet shpërndarja e linkut të NATALmedias dhe Poliklinikës NATAL

SHPËRNDAJE:

Related posts